Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Περί Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος


(Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί. Η παρακάτω επιστολή μας εστάλη από αδελφό . Τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη είναι αρκετά πολύπλοκα και φαίνεται πως θα απασχολήσουν πολύ τους αδελφούς στο άμεσο μέλλον. Ελπίζουμε σύντομα να πέσει φως στην υπόθεση και να μην υπάρχουν μελανά σημεία στους κόλπους της ΕΜΣτΕ στην συμπρωτεύουσα.)

Αγαπητοί αναγνώστες του blog,

Εδώ και πολύ καιρό πολλούς αδελφούς εκ στοών των Αθηνών μας έχει
απασχολήσει το θέμα της λειτουργίας της ΕΜΣΤΕ στην περιοχή της Βορείου
Ελλάδος, και δη της Θεσσαλονίκης. Είναι αρκετά λυπηρό η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας να παρουσιάζει προβλήματα τεραστίων
διαστάσεων και γενικά η Βόρειος Ελλάδα της ΕΜΣΤΕ να υπολειτουργεί και
να μην υπάρχει η ανάλογη πληθώρα μελών που αξίζει ο Τεκτονισμός ο
οποίος ακολουθούμε και αποσκοπεί στην ηθική μας βελτίωση. Αντί αυτού
όμως, τα μέταλλα δεν έχουν μείνει εκτός των θυρών των Ναών και
δυστυχώς ο θεσμός μας υποφέρει. Τα τελευταία αρκετά έτη, κατά την
διάρκεια κάποιον ατόμων, οι οποίοι είχαν ριζωθεί σε καρέκλες, οι
αποχωρήσεις αδελφών από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με βάση της
καταστάσεις, έχουν ξεπεράσει τις 450, ο οποίος είναι τρομακτικός
αριθμός. Υπάρχουν αναφορές περί των καρεκλοθήρων οι οποίοι
κατηγορούνταν πως σαμπόταραν Τεκτονικές εργασίες  με διάφορα
μηχανεύματα, π.χ. κλείνοντας γενικούς διακόπτες καθιστώντας ανίκανους
τους αδελφούς να εκτελέσουν τις εργασίες τους, πείθοντας μέλη να μην
παρευρεθούν στις εργασίες, στις οποίες έχει ακολουθήσει η αρμόδια
συνεννόηση του προέδρου του εργαστηρίου τούτου, κ.λπ. Ακολούθησαν
ακόμη και απειλητικά τηλεφωνήματα τα οποία απαιτούσαν την ψήφιση αυτών
σε συγκεκριμένα εργαστήρια σε επίπεδο ανωτάτης προεδρίας προς ολόκληρο
το τάγμα σε συγκεκριμένο εργαστήριο πέραν της συντεχνίας, και άλλα
πολλά τα οποία όμως για την κάλυψη προσώπων και ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων, δεν δύνανται να αναφερθούν, τα οποία αγγίζουν ακραία
επίπεδα.  Το τελευταίο λυπηρό γεγονός το οποίο αφορούσε την αποχώρηση
αδελφών, από τους οποίους κάποιοι διακρίνονταν ως άνθρωποι με ορθό
ήθος, πραγματοποιήθηκε το 2007, όταν μία ολόκληρη στοά από την
συμπρωτεύουσα αποχώρησε και όλα τα μέλη της εντάχθηκαν στους κόλπους
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, καθώς επιθυμούσαν να συνεχίσουν την
Τεκτονική τους πορεία προς εξέλιξιν της ηθικής τους ανάπτυξης. Ούτοι
είχαν προστρέξει στο Σ.Γ.Υ., αλλά τα τότε μέλη του δεν έδωσαν την
απαραίτητη σημασία με σκοπό την αποχώρηση αυτών των αδελφών.

Το κακό όμως συνεχίζεται, και αυτό που έγινε τότε επαναλαμβάνεται,
αλλά ως Τέκτονες οφείλουμε να θυμόμαστε ότι είναι εφήμερο. Με λύπη
φαίνεται πως οι αχρείοι εταίροι, και λέγω εταίροι καθώς ευρίσκονται
μεθ' ημών, ακόμη συνεχίζουν να δολοφονούν τον διδάσκαλο και να αγνοούν
την πρακτικότητα των σημείων της αδελφότητος. Λίγο αργότερα μετά την
αποχώρηση των αδελφών, συσπειρώθηκαν τα λίγα άτομα τα οποία απομένουν,
εκ των οποίων μονάχα δύο είχαν απομείνει οι οποίοι είχαν εισέλθει
στους κόλπους του Τεκτονισμού πριν την δεκαετία του 2000, και μονάχα ο
ένας παρέμενε ενεργό μέλος - για τον <<ανενεργό>> θα αναφερθώ στο τέλος
- καθώς βρισκόταν σε διαμάχη με τον δεύτερο ο οποίος είχε να
παρευρεθεί στην συμβολική του στοά σχεδόν μια πενταετία, εάν όχι
παραπάνω. Ο πρώτος, ο οποίος κατείχε μεγάλες θέσεις στην
επαρχία, του αφαιρέθησαν τα δικαιώματά του μετά από διάφορες κατηγορίες, δεν διεγράφη όμως ως μέλος προκειμένου να
αναδειχθεί σε πράξη η Τεκτονική ανοχή.

Προκειμένου να μην πάρει μεγάλη έκταση η επιστολή ταύτη, θα αναφερθούν
τα πιο βασικά γεγονότα - καθώς υπάρχουν πάμπολλα ακόμη τα οποία είναι
μικροτέρας σημασίας - τα οποία έλαβαν χώρα από τότε.


1) Παράπλευρα Εργαστήρια:

Το εργαστήριο της Βασιλικής Αψίδος επαναλειτούργησε το 2008 με την
εξύψωση νέων αδελφών, το οποίο ανέλαβαν διαδοχικά ως Πρώτοι Άρχοντες
οι δύο παλαιότεροι αδελφοί. Το εργαστήριο αυτό λειτούργησε
απειροελάχιστες φορές έκτοτε, μετρημένες στα δάκτυλα της μίας χειρός
και κοντεύει να παραμείνει ανενεργό για σχεδόν δύο έτη ενώ οι εταίροι
του Περιστυλίου καλούνται για να βγάλουν τα έξοδά του να πληρώνουν
πάνω από διπλάσια συνδρομή από αυτήν που απαιτεί το Υπέρτατο Μέγα
Περιστύλιο, υποτίθεται για να καλύπτουν τα έξοδα του εργαστηρίου
τούτου, ενώ έχει λάβει απαλλαγή συνδρομών από το Υ.Μ.Π. Για
εργαστήρια όπως του Διδασκάλου του Σήματος και του Κρυπτικού
Συμβουλίου, δεν υπήρχε ούτε συζήτηση, καθώς μερικοί αδελφοί από την
Βόρεια Ελλάδα αναγκάζονταν να πηγαίνουν σε εργαστήρια των Αθηνών
προκειμένου να δυνηθούν να διευρύνουν τις Τεκτονικές τους γνώσεις.
Υπήρξαν και αδελφοί οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τα εργαστήρια αυτά,
όμως υπέστησαν πίεση να μην τα παρακολουθήσουν, αλλά, πέραν τούτου,
μερικοί επέμειναν και κάποιοι από αυτούς έλαβαν το προνόμιο να
εισέλθουν στα εργαστήρια τούτα, σαφώς όμως βρέθηκαν να είναι εμμέσως
δακτυλοδεικτούμενοι. Η οπτική που προωθούσαν ήταν ότι το σώμα των
Ναϊτών Ιπποτών και του Συγκαθέδρου ήταν τα ανώτερα εργαστήρια, καθώς
τα υπόλοιπα λάμβαναν κατάκριση, π.χ. Μαρκ και Κρυπτικά, και ιδίως αυτό
του Σκωτικού τύπου, με την δικαιολογία ότι το Συγκάθεδρο αποτελεί τους
τελευταίους βαθμούς του Σκωτικού. Το μοναδικό εργαστήριο πέραν της
Συντεχνίας το οποίο δύναται να λειτουργεί κανονικός είναι το
Διοικητήριο, για το οποίο προωθείται μια άποψη ότι κάποιος πρέπει να
προταθεί προκειμένου να εισέλθει (το οποίο σαφώς και δεν ισχύει, για
την οποία επιλεκτικότητα ομολογώ πως δεν μου έγινε και η καλύτερη
εντύπωση όταν αδελφός εκ της Θεσ/νίκης ανέφερε πως δεν αιτήθηκε να
ενταχθεί σε αυτό το σώμα για αυτόν τον λόγο), και για αυτό υπήρξαν
σκοπιμότητες για ψήφους και θέσεις στο Μέγα Σκήνωμα, ακόμη και με
σκοπό να εκθρονισθεί ο τωρινός και αγαπητός σε όλους μας Μεγάλος
Μάγιστρος, χάρη στον οποίο η ΕΜΣΤΕ έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο
ποσοστό του κύρους που την διέπει. Νομίζω όμως, πως όσοι ήμασταν στο
Μεγάλο Σκήνωμα και βλέπαμε κάποιες καταστάσεις εκ των έσω μπορούμε να
καταλάβουμε κάποια πράματα. Για τον λόγο τούτο, περίπου 4 αδελφοί εκ
της Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και ο νεανίσκος, βρέθηκαν να αιτούνται
τα τελευταία έτη εισδοχή στα σώματα των Αθηνών, και εάν κάποιες
πληροφορίες είναι ορθές, θα υπάρξουν πολλοί παραπάνω σε σύντομο
χρονικό διάστημα, αλλά και από την υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα, για την
οποία δεν λειτουργεί κανένα άλλο εργαστήριο.

2) Κλοπή και οικονομικές καταχρήσεις αξίας άνω των 14.000 EURO:

Προσφάτως βγήκαν στην επιφάνεια  κάποια σημαντικά γεγονότα, και τονίζω
το προσφάτως, καθώς συνέβησαν τα τελευταία έτη τα οποία είχαν
συγκαλυφθεί, αλλά στο τέλος ισχύει το ρητό ουδέν κρυπτόν υπό τον
ήλιον. Πριν από ενάμιση έτος πραγματοποιήθηκε στην στέγη της
Θεσσαλονίκης κλοπή αξίας άνω των 5.000 EURO, μαζί και αντικείμενα υψηλής
αξίας διαφόρων εργαστηρίων. Το χειρότερο της ιστορίας είναι το γεγονός
ότι αυτή η κλοπή διεπράχθει εκ των έσω και μάλιστα ο αυτουργός της
κλοπής εισήλθε στον Τεκτονικό χώρο μάλλον με κλειδί. Στην πορεία, ένας
αδελφός, με τον οποίο ο παλαιός ενεργός τέκτον είχε έλθει προσφάτως σε
σύγκρουση, κατηγορήθηκε ως ο διαρρήκτης και κλέφτης και του ζητήθηκε
με ανεπίσημο τρόπο να επιστρέψει 5.000 EURO και να παραιτηθεί. Ο ίδιος,
αρνήθηκε πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την κλοπή, καθώς ισχυρίζεται
πως βρισκόταν εκτός Θεσσαλονίκης. Αφού ακολούθησαν διάφορες απειλές,
μία από τις οποίες ήτανε πως ο <<προϊστάμενός>> του θα μάθαινε πως είναι
Τέκτον (λόγω της συγκεκριμένης ειδικότητος του επαγγέλματός του, θα
απολυόταν από την εργασία του), ο αδελφός τούτος προσέτρεξε στο Σ.Γ.Υ.
για να δικαιωθεί. Το σκοτεινό σημείο της υπόθεσης είναι πως Μεγάλος Αξιωματικώς
της ΕΜΣΤΕ, με δική του πρωτοβουλία, απέσυρε την καταγγελία και δήλωσε
πως θα αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση, όμως δεν έκανε καμία κίνηση μέχρι
την παραίτησή του, η οποία έγινε αρκετά αργότερα. Έτσι λοιπόν το θέμα
συγκαλύφθηκε και παρέμεινε κρυμμένο μέχρι προσφάτως. Ομολογώ πως δεν
μπορώ να πάρω θέση σε σχέση με το ποιος διέπραξε την ληστεία, αλλά οι
υποψίες δεν πέφτουν μονάχα στον κατηγορούμενο, αλλά και σε έναν εκ των
παλαιοτέρων αδελφών της Θεσσαλονίκης, για τον οποίο προσφάτως
γνωστοποιήθηκε καταγγελία κατάχρησης του ποσού των 9.000 EURO τα οποία
εισέπραττε μέσω των χρημάτων των μυήσεων επικαλούμενος ότι του τα
χρωστούσε η ΕΜΣΤΕ, χωρίς όμως να έχει παρθεί οποιαδήποτε τέτοια
απόφαση από το αρμόδιο συμβούλιο.

3) Η κατάσταση των συμβολικών στοών στην Θεσσαλονίκη:

Όταν στην Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε δεύτερη στοά και ανέλαβε νέος ΣΔ,
υπήρξε σύγκρουση μεταξύ αυτού και του παλαιού τέκτονος, και ακούγεται από αδελφούς πως με
έντεχνο τρόπο ο παλαιός τέκτον υποκίνησε διαδικασίες διαγραφής μελών
της άλλης στοάς, δίχως καν να περάσουν από τις αρμόδιες διαδικασίες
του Σ.Γ.Υ., το οποίο, εάν ισχύει, είναι απαράδεκτο! Στην πορεία
ακολούθησαν γεγονότα, χειρότερα ακόμη και από αυτά τα οποία συνέβησαν
στην Πάτρα (με την διαφορά ότι κάποιοι καρεκλοθήρες δεν έλαβαν ούτε
καν επίπληξη, καθώς τέθηκαν ποινές σε τρείς αδελφούς της Πάτρας για
κοινό θέμα, και σε μικρότερη έκταση), οι δύο στοές έστελναν
καταγγελίες στο Σ.Γ.Υ. ακόμη και για θέματα μικρής και τυπικής
σημασίας, άνευ ουσίας. Το αποτέλεσμα είναι πως για μια ακόμη φορά
σαμποτάρονται οι εργασίες της μίας στοάς - με τον νέο ΣΔ - η οποία
μάλιστα αποχώρησε από το Τεκτονικό μέγαρο και λειτουργεί σαν τους
παλαιούς Τέκτονες σε υπόγεια και γραφεία. Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο
μου προέκυψε μόλις έμαθα αρχικά για αυτή την κατάσταση είναι γιατί
βλέπουμε μία σωρεία καταγγελιών στο Σ.Γ.Υ. για ψύλλου πήδημα ενώ για
την κλοπή των 5.000 EURO μετρητών και πολλών άλλων αντικειμένων υψηλής
αξίας το θέμα σιγήθηκε και κατηγορήθηκαν άτυπα αδελφοί; Αυτό είναι ένα
θέμα το οποίο ομολογώ με βάζει σε ιδιαίτερες σκέψεις περί του ποιος
διέπραξε τι, εάν είναι αδελφός αυτός που το διέπραξε και εάν είναι,
ποία η ταυτότητα αυτού. Έκτοτε, διάφοροι αδελφοί της στοάς με τον νέο
ΣΔ έχουν ξεκινήσει να κατηγορούνται και να συκοφαντούνται για χείριστα
κακουργήματα, άνευ οποιασδήποτε αποδείξεως, και φυσικά χωρίς καμία
επίσημη καταγγελία στο Σ.Γ.Υ. Αντιθέτως, οι καταγγελίες πέφτουν από
τους συκοφαντημένους οι οποίες, εάν είναι τα πράματα όπως αναφέρονται,
τίθενται πολύ σοβαρά θέματα όχι μόνο περί συκοφαντικής δυσφημίσεως,
αλλά και δημοσιοποίηση και κακής χρήσης ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων, τα οποία φαίνονται να είναι και ψευδή. Τον τελευταίο καιρό
μάλιστα, έχει ξεκινήσει μια εντατική διαδικασία διασυρμού η οποία
κατηγορεί τους αδελφούς της Θεσσαλονίκης για αυτά που προαναφέρθηκαν
και για ανήθικες πνευματικές κατευθύνσεις, και όλα αυτά δίχως κάποια
βάση, και αυτό το γνωρίζω διότι έχω δεχθεί και ο ίδιος αρκετά
τηλεφωνήματα.

4) Σκωτικός Τύπος:

Διαβάζοντας το τελευταίο άρθρο περί Θεσσαλονίκης, καθώς σχετίζεται και
με τον παλαιότερο τέκτονα της Θεσ/νίκης (αυτός ο οποίος δεν έχει
πατήσει στην συμβολική του στοά πάνω από πενταετία), εμφανίσθηκε
ξαφνικά για πρώτη φορά σε εργασίες του Αρείου Πάγου, και από ότι
λέγεται, εμφανίσθηκε για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Καθώς ακούγονται
διάφορα, προς λύσιν της παρεξηγήσεως, δεν υπήρξε ουδέποτε οποιαδήποτε
πρόθεση να αναλάβει εργαστήριο ο νεανίσκος, ο οποίος βρίσκεται στους
κόλπους του Σκωτικού για 2 έτη μονάχα και δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί
στη θέση του Σεβασμίου, έχει κριθεί ανίκανος για να αναλάβει ένα
τέτοιο έργο. Ουδέποτε κάποιος Μεγάλος Διδάσκαλος, ή μέλος του Υπάτου
Συμβουλίου δέχθηκε να υποβοηθήσει μία τέτοια κίνηση τον νεανίσκο για
κάτι τέτοιο. Αντιθέτως από τις συζητήσεις που έγιναν υπήρξε άρνηση
λόγω των τωρινών συνθηκών να γίνει μία τέτοια απόπειρα με τούτον, αλλά
υπήρξαν συζητήσεις με τον παλαιό τέκτονα. Ο παλαιός αυτός τέκτον, έχει
κατηγορηθεί πολλές φορές για τις ανεπίτρεπτες συμπεριφορές του στο
παρελθόν, και έχει εκδιωχθεί και από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος λόγω
των ακραίων συμπεριφορών του. Υπάρχουν μάλιστα και αδελφοί μάρτυρες,
και εκ της ΜΣΤΕ, αλλά και από την ΕΜΣΤΕ, ακόμη και Μεγάλοι
Αξιωματικοί, με βάση των λεγόμενων αυτών, το άτομο αυτό έχει προβεί σε
πράξεις που όχι μόνο αντιβαίνουν πλήρως στην καλή μαρτυρία, αλλά εάν
ισχύουν κάποιες από αυτές, έχει λόγο ακόμη και η Ελληνική Δικαιοσύνη,
συν ότι αντιτίθενται στους κανονισμούς της εργασίας του. Δεν τίθεται
θέμα πονηρών μηχανευμάτων και τεχνασμάτων, αλλά θέμα μαρτύρων. Τώρα,
εάν κάποιος την έχει δει μάγος, αποκρυφιστής, ή οτιδήποτε άλλο, είναι
καθαρά στο θέμα της συνείδησής του. Ο Τεκτονισμός ουδέν όριο θέτει
στην αναζήτηση της αληθείας, και εφόσον τα μέλη του δεν φεύγουν από το
νομικό και ηθικό πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα της Ελευθερίας των πράξεών
τους. Αυτό που, ίσως εσκεμμένα, δεν αναφέρθηκε είναι ότι λέγεται πως
και ο παλαιός Τέκτον, είναι ενεργός σε Τάγμα το οποίο ασκεί πρακτικές
λεγόμενες ως μαγικές. Εδώ πρέπει να μην λησμονεί ούτε ο νεανίσκος,
αλλά ούτε και ο παλαιός τέκτον, ότι ο Τεκτονισμός είναι θεσμός ο
οποίος προωθεί τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ, και αντιτίθεται στην στείρα φαντασία.

Από εκεί και ύστερα, είναι ενήμεροι οι Μεγάλοι Αξιωματικοί της
αρμόδιας Μεγάλης Στοάς, όπως και οι Κραταιοί Αδελφοί του Υπάτου
Συμβουλίου τούτου και εμπιστεύομαι την κρίση τους. Ας πράξουμε το
σημείο της φρίκης, ας στρέψουμε τα βλέμματά μας μακριά από την σήψη
που δημιουργούν όλα αυτά που ακούγονται και ας μην ασπαζόμαστε κάθε
άποψη που ακούμε μέχρις ότου να δυνηθούμε μετά από έρευνα να λάβουμε
ακέραια συμπεράσματα και να πράξουμε αυτό που οφείλουμε ως Τέκτονες
ώστε ο χώρος να μπορέσει να καθαρθεί από αυτές τις καταστάσεις και τα
άτομα τα οποία τις προκαλούν.
Δεν ήθελα να προβώ στην δημοσιοποίηση μιας τέτοιας επιστολής, αλλά
άκουγα και ερευνούσα για πολύ καιρό, λόγω της θέσης μου, τα φαινόμενα
της Θεσσαλονίκης και πρέπει κάποτε να δυνηθούμε να μεταδώσουμε το
Τεκτονικό φως και στην Βόρειο Ελλάδα. Πρέπει κάποτε οι αρμόδιοι να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ερευνήσουν εάν όλα αυτά που
αναφέρθησαν παραπάνω ισχύουν και το αρμόδιο πειθαρχικό σώμα να
αναλάβει τις ανάλογες αποφάσεις ώστε να δυνηθεί το φως της ΕΜΣΤΕ να
μεταδοθεί και να λάμψει όπου υπάρχουν ακόμη σκότη.

Με Ελευθερία, Λογική, Αγάπη και Δικαιοσύνη,
Ο Άγνωστος Τέκτον.