Εγκατάσταση νέου Συμβουλίου της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος


Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου του 2012 θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του νέου Συμβουλίου της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος.
Να ευχηθούμε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου να έχουν μια καλή και δημιουργική θητεία.
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot