Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΜΣτΕ- Σεμινάριο


4ο Τεκτονικό Σεμινάριο «Αποτελεσματική Ηγεσία»
Ομιλητής Δ.Μ  καθ. Μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών Αίθουσα ΑΠΟΛΛΩΝ
Παρασκευή 20η Απριλίου 2012 18:00 – 20:00
Σάββατο 21η Απριλίου 2012 11:00 – 13:00
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν μόνον μέλη των εργαστηρίων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος