Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτοσέλιδο ο Τεκτονισμός στην Ελεύθερη Ώρα


Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα είχε πρωτοσέλιδο για τον Τεκτονισμό με τίτλο :
<<Η Πνευματική Ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα είναι ο …..τελικός σκοπός του Τεκτονισμού!!!>