50 χρόνια στον Τεκτονισμό


Δύο μέλη της Στοάς De Vere αρ 1794, τιμήθηκαν παρουσία του Επαρ. Μεγ. Διδασκάλου (Pronvicial Grand Lodge of Nottinghamshire) RK Wilson , για τα 50 χρόνια τους στον Τεκτονισμό.
Πρόκειται για τους αδ. Alan Curtis που μυήθηκε το 1962 και Peter Wells που μυήθηκε το 1961. 
Ο Επαρ. Μεγάλος Διδάσκαλος τους παρέδωσε τιμητικό δίπλωμα για την πολύχρονη προσφορά τους.

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot