Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Πάτρα -Εγκαίνια Νέου Κτιρίου - Εγκατάσταση Νέων ΑρχώνΤο Σάββατο 21 Ιαν. 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα τα εγκαίνια στου κτιρίου όπου θα στεγάζει την Συμβολική Στοά <<Παλαιών Πατρών Γερμανός αρ. 1 της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος καθώς επίσης και τα εργαστήρια του Σκωτικού Τύπου της Πάτρας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν, παρόντος του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Ραούλ Ντε Σιγούρα, από επιτροπή αποτελούμενη από τον Ανθύπ. Αδ. Λ.Λ, 33ο, τον Μεγ. Γεν. Γραμματέα Άγγελο Μπαβέλα, 33ο και τον αδ. Β.Μ 33ο. Με το πέρας των εγκαινίων έγινε εγκατάσταση των νέων αρχών του Υπερ. Περ.. ‘’ Φιλική Εταιρεία’’ αρ. 2 (Νέος Σοφότ. Ο αδ. Φ.Σ 30ος) . Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ο νέος Τρις Ισχ. Διδ. Της Σεπτής Στοάς Τελειοποιήσεως ‘’ Φοίβος Απόλλων αρ. 2 αδ Ν.Λ 32ος). Τις εργασίες παρακολούθησε πλήθος αδελφών.