Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

GOdF -Γκυ Αρσιζέ "Ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελευθεροτεκτονισμού"

.


Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic,  σε μια κατάμεστη αίθουσα,  διάλεξη του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας αδ. Γκυ Αρσιζέ με θέμα "Ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελευθεροτεκτονισμού"
Να θυμίσουμε ότι ο αδ.  Γκυ Αρσιζέ βρέθηκε στην Ελλάδα προσκεκλημένος από το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα ΔΕΛΦΟΙ .
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 350 άτομα (τέκτονες και μη)  και δικαίως χαρακτηρίστηκε από πολλούς το Τεκτονικό γεγονός της χρονιάς.

Παραθέτουμε την προσφώνηση του  ΥΠ:. ΜΕΓ:. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ, ΜΕΓ:. ΔΙΔ:. ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ Αδ:. Βασιλείου Πάτκα

Το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» σας υποδέχεται στην Αθήνα, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη του θέματος: “Ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελευθεροτεκτονισμού” σε αυτή τη δύσκολη αυτή περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συνεισφορά σας στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων που αφορούν στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδος.
Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι το ελάχιστο καθήκον των Ελευθεροτεκτόνων στις χαλεπές αυτές περιστάσεις που διερχόμαστε ως κοινωνία. Τώρα που η ύφεση έχει κτυπήσει την θύρα πολλών χωρών της Ευρωζώνης και η αβεβαιότητα ως προς το χρόνο εξόδου από την κρίση κυριαρχεί, είναι η ώρα που όλοι δοκιμαζόμαστε.
Τα κράτη με τα προγράμματα τους, οι θεσμοί με τους μηχανισμούς τους και οι πολίτες με τις διεκδικήσεις τους, έχουν εξ’ αδιαίρετου την ευθύνη για τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά επιπλέον και την υποχρέωση εξόδου από την κρίση προς όφελος των μελλοντικών γενεών.
Είναι οφθαλμοφανές πλέον ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ηθική και πολιτική και ότι δεν περιορίζεται σε εθνικά αλλά επεκτείνεται σε ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού οι οικονομίες των χωρών αλληλοσυμπληρώνονται.
Έτσι είναι υποκριτικό να λέγεται από χείλη ευρωπαίων πολιτικών ότι οι φορολογούμενοι των χωρών της Βόρειας Ευρώπης επιβαρύνονται υπέρ εκείνων της Μεσογείου που πλήττονται από την ύφεση. Διότι όταν μεγάλο μέρος των εξαγωγών τους κατευθύνεται στο Νότο τότε η ύφεση του Νότου περιορίζει τη δυνατότητα του να αγοράζει προϊόντα του Βορρά με αναπόφευκτη συνέπεια την δημιουργία συνθηκών ύφεσης και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κατά συνέπεια τη μείωση της ευημερίας των πολιτών της.

Αυτός ο κύκλος πρέπει να σπάσει. Οι κυβερνώντες των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να αναλάβουν το πολιτικό κόστος, ώστε να αναπτύξουν την μεταξύ τους αλληλεγγύη και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας και βεβαίως της δικαίας κατανομής του πλούτου προς ευημερία των πολιτών της Ενωμένης Ευρώπης.
Η χώρα μας ζει σήμερα σε συνθήκες αβεβαιότητας εξόδου από την κοινωνική, ηθική και  οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως την αμφιβολία των εταίρων μας στην Ευρωζώνη για την ικανότητα της να ανακάμψει. Οι Έλληνες ως πολίτες έχουν αποδείξει τη βούληση τους για θυσίες, διότι διαχρονικά σε χαλεπούς καιρούς με την κατάλληλη πολιτική καθοδήγηση αναλαμβάνουν την ατομική τους ευθύνη και ενεργούντες ορθολογικά, ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση.
Δεν είμαστε μόνο οι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων που χάρισαν στην Ευρώπη τη Φιλοσοφία, τη Δημοκρατία και το όνομά της,  αλλά είμαστε η πρώτη γενιά, αυτών που πολέμησαν για την ελευθερία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, για τους οποίους ο Τσόρτσιλ διακήρυξε ότι «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Και στις μέρες μας οι πολίτες ανταποκρίνονται σε επώδυνες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Όμως η ανάκαμψη δεν μπορεί να είναι μόνο μια ευχή που επαναλαμβάνουν και όσοι αμφιβάλουν ευθέως για τον λαό μας, αλλά πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός αναπτυξιακού σχεδίου ορθολογικά δομημένου που θα προσφέρει, σε όσους δοκιμάζονται σκληρά, Όραμα και Ελπίδα.
Ο Φιλελεύθερος Τεκτονισμός, όπως εκφράζεται στην Ελλάδα από το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ», δρα εντός της χώρας και συγχρόνως μέσω θεσμικών οργανισμών της Ευρώπης και ανταλλάσσει απόψεις, που αφορούν τα κοινωνικά θέματα των χωρών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδος.
Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» με την πολιτική του έχει προσπαθήσει να σπάσει τις κατεστημένες από δεκαετίες πρακτικές απομόνωσης του Τεκτονισμού στην χώρα μας, που ήταν αποτέλεσμα ατολμίας και όχι, όπως διατείνονται μερικοί, διατήρησης της παράδοσης του Τεκτονισμού, ο οποίος αντίθετα εμπνέει στα μέλη του την αλληλεγγύη στην Κοινωνία  των Πολιτών και γενικά την παρουσία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ο Τεκτονικός χώρος, αποτελούμενος από ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες όπως ορίζουν οι βασικές αρχές του, επιδιώκει τη δράση αλλά και την ενημέρωση για τα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας, που είναι η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και θέματα διατήρησης και ενδυνάμωσης θεμελιωδών αρχών και αξιών, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των πολιτών, την εμπέδωση της Κοινωνίας των Πολιτών (Citoyenneté) και τη συνειδητοποίηση της αξίας της Laicité. 

Η θετική και εποικοδομητική συνεργασία μας με το GODF μας οδήγησε στη σύσταση του COMALACE, του οποίου Πρόεδρος-Συντονιστής στην τρέχουσα διετία 2011-2013 ανέλαβε η αδ:. Ίνα Πιπεράκη και το οποίο από τον τίτλο του μας παραπέμπει στη «Συνεισφορά των Φιλελευθέρων και μη Δογματικών Τεκτονικών Ταγμάτων στην Ολοκλήρωση της Ευρώπης». Επίσης η συνεργασία μας με το GODF μας οδήγησε να γίνουμε μέλη του BEPA (Bureau of European Political Advisors), Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δια της οποίας στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας διατηρούμε ένα ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τους Οργανισμούς Διοίκησης της.
Αποβλέπουμε με σεβασμό στη διατήρηση των αρίστων σχέσεων με το GODF, που έχει αποφέρει τόσο σημαντικά αποτελέσματα για την πρόοδο του Φιλελευθέρου Τεκτονισμού της Ευρώπης και ιδιαίτερα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την ευημερία των χωρών και ευτυχία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.