Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος


Στις 11 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα στο Ναυτικό Όμιλο Πειραιά η Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος.
Κατά τις εργασίες της Μ.Σ επανεγκαταστάθηκε στη θέση του Μεγάλου Διδασκάλου ο αδ. Α.ΜΠ για την περίοδο 2012-2014.
Στη Μεγ. Συνέλευση παραβρέθηκαν 27 επισκέπτες από το εξωτερικό (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ελβετία, Εσθονία, Γερμανία).
Ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία στο Μεγ. Διδάσκαλο και τους Αξιωματικούς του.