Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ιστορικά - Ο ΧΙΤΛΕΡ μιλά για τον Ελευθεροτεκτονισμό


<<Όλα αυτά τα φέρετρα, οι σκελετοί, οι νεκροκεφαλές είναι για μικρά παιδιά. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό και επικίνδυνο στοιχείο το οποίο έχω υιοθετήσει από αυτούς. Αποτελούν ένα είδος ιερατικής αριστοκρατίας. Έχουν αναπτύξει μια εσωτερική διδασκαλία που δεν διατυπώνεται έτσι απλά αλλά μεταδίδεται μέσα από σύμβολα, βαθμούς….Έχουν  ιεραρχική οργάνωση.
Όλα αυτά είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο το οποίο έχω υιοθετήσει και το κόμμα μας πρέπει να είναι αυτού του χαρακτήρα. Μια τάξη, μια ιεραρχική τάξη κοσμικής ιεροσύνης , όπως είναι οι Ελευθεροτέκτονες ή η Εκκλησία. Υπάρχει όμως χώρος μόνο για ένα από τα τρία. Είμαστε ισχυρότεροι και πρέπει να απαλλαγούμε από τα άλλα δύο
>>

πηγή:Hitler Speaks, Hermann Rauschning. Andover: Chapel River Press, 1939