Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Χιλή: Συνάντηση του Μεγ. Διδασκάλου με τον Υπουργό Παιδείας


Την 1η Φεβρουαρίου συναντήθηκαν ο Μεγ. Διδ. Της Μεγάλης Στοάς της Χιλής Luis Riveros Corneξο και ο Υπουργός Παιδείας της χώρας Harald Beyer. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από το έντονο ενδιαφέρον της Μεγ. Στοάς για την μεγαλύτερη ευελιξία στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Ο Υπουργός από την μεριά του δήλωσε ότι θα περιμένει να δει στο άμεσο μέλλον τις προτάσεις της Μεγ. Στοάς.