Φωτογραφίες από παλία

Αsheville 1897   Conly Lodge 241 (1893)

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot